Avís legal

Tick Translations® regula a través de este aviso el uso de su web.

1. Identificació
La titular d’aquest lloc web és Tick Translations®, SL, amb domicili fiscal a c/ Bisbe Lorenzana, 31, entresol, 17002 GIRONA (Espanya), amb NIF B55091409, i que es dedica a la prestació de serveis de traducció i interpretació.
Aquest lloc web és de caràcter informatiu, obert i disponible per al públic en general, ja siguin particulars, empreses, clients o traductors.
L’accés al lloc web de Tick Translations® atribueix a qui el du a terme la condició d’usuari, el qual accepta, des d’aquest mateix moment, plenament i sense cap reserva, les presents condicions.

2. Ús i continguts del lloc web
Queda prohibido el uso del sitio web con fines ilícitos o lesivos contra Tick Translations® o cualquier tercera persona.
La informació continguda en aquestes pàgines és la vigent en la data de la seva última actualització. Tick Translations® es reserva el dret a modificar-la en qualsevol moment, així com a restringir-hi l’accés de manera temporal o permanent. Es prohibeix la reproducció, distribució o modificació dels continguts d’aquest lloc web, llevat que es disposi de l’autorització per escrit dels titulars legítims.
No obstant això, pel seu compte i risc, l’usuari podrà descarregar o fer una còpia d’informació a la zona exclusivament assignada per a aquest cas, amb prèvia identificació de l’usuari i de la contrasenya. En cap cas això no significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat.
En cap circumstància Tick Translations® no serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic al lloc web des d’altres enllaços. Los contenidos del portal, salvo que se indique expresamente lo contrario, no constituyen oferta vinculante.
La durada de la prestació del servei del lloc web és de caràcter indefinit. Sens perjudici de l’anterior, Tick Translations® es reserva el dret d’interrompre’l en qualsevol moment i sense previ avís.

3. Responsabilitat
Tant l’usuari com Tick Translations® adoptaran totes les mesures de seguretat necessàries a fi de no introduir qualsevol mena de codi contaminant o virus al sistema. L’ús i la navegació pel lloc web per part de l’usuari es duen a terme pel seu compte i risc. Tick Translations® estará exenta de cualquier responsabilidad por daños y perjuicios a la persona usuaria y a terceras personas en relación con:

El no funcionamiento correcto de la página web.
La falta d’adequació de la pàgina web i/o dels seus serveis o continguts per satisfer necessitats, resultats concrets o expectatives dels usuaris.
Presència de codis contaminants o virus que poguessin generar alteracions al sistema informàtic dels usuaris.
Els danys que es poguessin generar com a conseqüència de continguts de tercers que s’incloguessin al lloc web.

4. Propietat intel·lectual
El portal de Tick Translations® está protegido por derechos de propiedad intelectual e industrial, de los que Tick Translations® es titular y legítima licenciataria.

5. Legislació aplicable i jurisdicció
Les presents condicions generals es regiran per la legislació espanyola. En cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, Tick Translations® i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Girona.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, se informa que ticktranslations.com es un dominio de la empresa ,TICK TRANSLATIONS, S.L., con domicilio social en C/ Francisco Silvela 42, planta 1 – 28028 Madrid- ESPAÑA, teléfono +34 972 212521 y correo electrónicoinfo@ticktranslations.com