CONDIDENCIAL_clauA Tick Translations®, el vostre projecte es gestionarà de manera professional i confidencial. Si el contingut del text és classificat, us garantim confidencialitat total en el tractament de la informació que ens confieu.

Sabem que necessiteu la màxima seguretat en el tractament de la vostra documentació. És per això que disposem d’un Manual de Seguretat Tick i contractes de confidencialitat signats per tots els nostres professionals.

Tick Translations®,
de tota confiança.