En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), Tick Translations®, com a responsable del fitxer, informa de les següents consideracions:

Les dades de caràcter personal que li sol·licitem, quedaran incorporades a un fitxer, la finalitat del qual és gestionar la nostra relació de col·laboració i mantenir-lo informat, per qualsevol mitjà de comunicació, de les nostres accions comercials, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantingui amb nosaltres.

Queda igualment informat de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals mitjançant comunicació escrita i fotocòpia del seu DNI per correu postal adreçat a Tick Translations® C/ Bisbe Lorenzana, 31, entresòl – 17002 GIRONA (Espanya) o a través de correu electrònic a info@ticktranslations.com.