Per què contractar traductors professionals i no un traductor automàtic?

La traducció automàtica de textos, que s’ofereix gratuïtament per Internet, es duu a terme sense la necessitat d’intervenció humana. El text resultant no és, en cap cas, una traducció perfecta de l’original, sinó una aproximació que serveix només per a comprendre el contingut global del text. En canvi, si contracteu els serveis de Tick Translations®, tindreu la garantia d’una traducció perfecta i professional. No poseu en perill la imatge de la vostra empresa!


Qui tradueix a Tick Translations®?

Exclusivament traductors nadius i professionals, altament qualificats.


Quin tipus de textos tradueix Tick Translations®?

Tot tipus de textos i formats en qualsevol combinació d’idiomes.


Quines modalitats d’interpretació realitza Tick Translations®?

Interpretació simultània, consecutiva, xiuxiuejada i d’enllaç.


Tick Translations® pot fer traduccions jurades?

Sí, us podem lliurar la traducció signada i certificada per un traductor jurat.


Quant temps es necessita per traduir?

De mitjana, un traductor professional pot traduir unes 2.500 paraules cada dia. A aquest termini, però, cal afegir-hi el temps per a gestionar el projecte, la revisió i la feina de maquetació, si escau.


Com puc enviar i com rebré els documents del projecte?

Podeu escollir enviar-nos els documents de la manera que més us convingui: correu electrònic, FTP (el nostre o el de la vostra empresa), missatgeria, fax, correu postal, etc. De la mateixa manera, us enviarem la feina finalitzada de la manera que ens indiqueu.


Puc seguir el progrés del projecte una vegada iniciat?

Sí. En qualsevol moment durant la realització de la feina, podreu consultar per Internet l’estat del projecte. Per fer-ho, rebreu un nom d’usuari i una contrasenya amb què podreu accedir exclusivament a la “zona privada” pensada per a aquest fi.


Puc demanar canvis una vegada s’ha lliurat el treball?

Sí, però cal que tingueu en compte que els canvis d’estil o del contingut original poden suposar-vos despeses addicionals.


Què passa amb la confidencialitat?

Si el text que s’ha de traduir conté informació confidencial, garantim, contractualment si és necessari, la màxima confidencialitat en la gestió de la informació que ens confieu.


Tick Translations® garanteix la qualitat de les traduccions?

Sí, garantim la màxima qualitat de totes les traduccions que elaboren els nostres traductors. Si no esteu content amb alguna traducció, treballarem conjuntament fins que quedeu plenament satisfets amb la qualitat i la precisió de la nostra feina.


Com es calcula el cost d’una traducció?

S’han de tenir en compte els factors següents:

 1. El nombre de paraules dels documents originals.
 2. L’idioma d’origen i l’idioma final.
 3. El grau d’especialització del text que s’ha de traduir.
 4. Si es contracta la revisió a un corrector o es necessita maquetació.
 5. La urgència del projecte.


Quina és la metodologia de traducció?

Així tramitem les vostres traduccions:

 1. Ens envieu els documents que s’han de traduir per correu electrònic o els carregueu al nostre web a través del nostre servei intern d’FTP.
 2. Nosaltres elaborem un pressupost amb una proposta de data de lliurament.
 3. Si voleu acceptar l’oferta, senzillament haureu de confirmar-ho per correu electrònic o per fax.
 4. Immediatament, Tick Translations® escollirà el professional o l’equip de professionals idonis per dur a terme el projecte. Els equips de lingüistes assignats es determinen segons la seva experiència i especialització.
 5. Un cop finalitzat el primer procés de traducció, es passa per un procés de revisió. En el cas de traduccions especialitzades, la traducció passa per dues revisions: la gramatical (sintaxi, morfologia, lèxic i semàntica) i la de concepte, realitzada per un expert en la matèria. Si, a més, el document inclou il·lustracions o gràfics i cal que el projecte sigui un reflex del material original, un dissenyador gràfic expert s’encarregarà de supervisar tota la feina de disseny i format.
 6. Després, la traducció revisada passa per un control de qualitat intern. Dit d’una altra manera, el primer pas de cada traducció pot anar seguit de dos o tres controls de qualitat successius per assegurar un producte de la millor qualitat possible.
 7. Finalment, us enviem la traducció amb el 100% de garantia de qualitat juntament amb la factura.