Gràcies a la nostra xarxa mundial de traductors professionals, us oferim un servei integral de traducció, en qualsevol idioma i temàtica d’especialització. Tick Translations® dóna resposta a les necessitats de comunicació multilingüe que genera el mercat internacional. A més a més, adaptem culturalment les nostres traduccions professionals al context empresarial de cada país de destí.

traduccio_comercial Traducció estàndard

Traduccions a tots els idiomes realitzades per professionals nadius amb formació acadèmica superior i experiència professional contrastada. Publicitat, tríptics, manuals, catàlegs, revistes, etc.

traduccio_jurada Traducció jurada

Aquest tipus de traduccions han de tenir validesa legal al país de destí i les han de fer i signar traductors jurats homologats. Títols, certificats, comptes anuals, contractes, escriptures, etc.

transcreació TRANSCREACIÓ

Quan l’objectiu principal és comunicar un missatge a un públic culturalment molt diferent, una traducció literal pot ser que no tingui el resultat desitjat. L’objectiu de la transcreació és aconseguir, per part dels lectors de l’idioma d’arribada, la mateixa reacció al missatge que experimenten els lectors de l’idioma d’origen. Aquest procés requereix creativitat i originalitat per a garantir que el missatge tingui l’efecte desitjat. Més que una traducció, la transcreació és la reescriptura completa d’un text en un idioma estranger tenint en compte les especificitats culturals d’aquesta llengua. La prioritat és conservar l’eficàcia del missatge. Eslògans publicitaris, missatges promocionals, etc.

traduccion_web Localització

A Tick Translations® coneixem la importància que està adquirint la creació de contingut multilingüe a Internet. Per tal d’ajudar els nostres clients amb la seva expansió internacional, apostem per donar un servei web integral que aconsegueixi adaptar el missatge a cada país de destí. Tenim equips experts en tots els llenguatges de programació: HTML, Javascript, PHP, ASP, JSP, etc. Aplicacions per a mòbils, xarxes socials, videojocs, etc.

traduccio_especialitzada Traducció tècnica

És la traducció d’un document que pertany a una àrea de coneixement específica (economia, telecomunicacions, sanitat, dret, etc.). En la traducció especialitzada és imprescindible dominar la terminologia concreta del tema que s’ha de traduir. Tenim equips experts en temàtiques especialitzades com:
Telecomunicacions

Telecomunicacions

automoció

automoció

sanitat

sanitat

banca i finances

banca i finances

química

Indústria química i farmacèutica

aeroenàutica

aeronàutica

màrqueting

Màrqueting

justícia

justícia

 
energia

energia

videojocs

videojocs

Propietat intel·lectual

Propietat intel·lectual

Consum

Consum

Turisme

Turisme

Enginyeria

Enginyeria

Altres temàtiques especialitzades

Altres

  Per a qualsevol consulta sobre el servei de traducció professional, podeu contactar amb l’equip de Tick Translations®.

Traduccions professionals de màxima qualitat.