Tick Translations® aurkezten dizugu, sektoreko erreferentzia den hizkuntza-zerbitzuen enpresa.
Kalitatezko itzulpen, interpretazio, transkreazio, lokalizazio edo hizkuntza-aholkularitzako zerbitzua behar al duzu?  Gu gara aukera onena!

Zerbitzu integrala eskaintzen dizugu hizkuntza eta gai guztietan, baita espezializazio-maila handia behar dutenetan ere. Adituak gara itzulpen teknikoetan eta zinpeko itzulpenetan.

Probatu gure zerbitzuak eta ezagutu geure buruari ezartzen dizkiogun kalitate-eskakizunak. Desafioa dugu!

Tick Translations®,
aukera segurua