In overeenstemming met de Spaanse wet ‘Ley Orgánica 15/1999’ van 13 december, betreffende de bescherming van persoonsgegevens (bekend als ‘LOPD’), verklaart Tick Translations® SL, als verantwoordelijke van dit bestand dat: de gevraagde persoonsgegevens voor administratieve doeleinden gearchiveerd en gebruikt zullen worden ten behoeve van wederzijdse zakelijke ontwikkeling en voor algemene correspondentie. De gegevens zullen eveneens gebruikt worden om u van algemene informatie over onze bedrijfsvoering op de hoogte te houden. U bent ertoe gerechtigd de persoonsgegevens te corrigeren, wissen of vernietigen door een brief met daarin uw verzoek en ID te sturen naar: Tick Translations®, SL, Calle Bisbe Lorenzana, 31, entl. , ES-17002 Girona, Spanje. Of per e-mail, naar: info@ticktranslations.com.