Waarom zou ik voor professionele vertalers kiezen als ik mijn tekst gratis kan laten vertalen door online vertaaldiensten?

Automatische vertaaldiensten die gratis worden aangeboden op internet, vertalen teksten zonder dat daar een mens aan te pas komt. De tekst die daar het resultaat van is, is echter geenszins een betrouwbare vertaling van het origineel, maar slechts een benadering die enkel dient om de globale inhoud van de tekst te begrijpen. Door te kiezen voor de vertaaldiensten van Tick Translations® bent u daarentegen wél zeker van een perfecte en professionele vertaling. Zet het imago van uw bedrijf niet op het spel!


Wie vertaalt er bij Tick Translations®?

Uitsluitend hooggekwalificeerde professionals die naar hun moedertaal vertalen.


Wat voor soort teksten vertaalt Tick Translations®?

Alle soorten teksten in verschillende formaten en in alle talencombinaties.


Welke soort tolkdiensten biedt Tick Translations®?

Simultaan tolken, consecutief tolken, fluistertolken en gesprekstolken.


Kan Tick Translations® ook beëdigde vertalingen uitvoeren?

Ja, wij kunnen uw vertaling laten ondertekenen, verzegelen en certificeren door een beëdigd vertaler.


Hoe lang duurt het vertalen?

Gemiddeld vertaalt een professioneel vertaler ongeveer 2500 woorden per dag. Daarbij moet men nog wel de tijd optellen voor het aannemen van het project, de revisie en indien gewenst, de opmaak van het document (DTP).


Hoe kan ik de documenten opsturen en ontvangen?

U kunt uw documenten naar ons opsturen op de manier die u het best uitkomt: per e-mail, FTP (de onze of die van uw bedrijf), koerier, fax, post, etc. Wij kunnen op uw aanwijzingen het eindproduct op de zelfde wijze leveren.


Kan ik de voortgang van het project volgen wanneer deze in behandeling is?

Ja, u kunt op elk gewenst moment tijdens de uitvoering van het project de voortgang ervan bekijken op internet. Hiertoe krijgt u van ons een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u toegang heeft tot de speciaal hiervoor ingerichte “klantenpagina”.


Kan ik nog wijzigingen aanbrengen als de tekst ingeleverd is?

Ja, maar u dient dan wel rekening te houden met eventuele extra kosten.


Worden mijn documenten vertrouwelijk behandeld?

Indien uw te vertalen tekst vertrouwelijke informatie bevat, garanderen wij u de absolute geheimhouding van de informatie die u aan ons toevertrouwt. Indien gewenst ook contractueel.


Garandeert Tick Translations® de kwaliteit van de vertalingen?

Ja, wij garanderen de kwaliteit van alle door onze vertalers uitgevoerde vertalingen. Mocht u over een van onze vertalingen niet tevreden zijn, dan werken wij samen met u aan een oplossing, totdat u volledig tevreden bent over de kwaliteit en de nauwkeurigheid van ons werk.


Hoe wordt de prijs van mijn project berekend?

Deze wordt berekend aan de hand van de volgende zaken:

 1. Het aantal woorden van het originele document.
 2. De brontaal en de doeltaal.
 3. De mate van specialisatie van de te vertalen tekst.
 4. Of u een revisie van een proeflezer en/of opmaak van het document wenst.
 5. De urgentie van het project.


Wat is de werkwijze bij vertalingen?

Así tramitamos sus traducciones:

 1. U stuurt ons de te vertalen documenten per e-mail of via onze website waar u ze met behulp van FTP kunt uploaden.
 2. Wij bezorgen u een offerte met een voorstel voor de datum van levering.
 3. Indien u akkoord gaat met de offerte, kunt u dit op eenvoudige wijze per e-mail of fax aan ons bevestigen..
 4. Direct daarna selecteert Tick Translations® de vertaler of het team vertalers dat het meest geschikt is voor de uitvoering van het project. De toewijzing aan de taalexperts wordt aan de hand van ervaring en specialisme bepaald.
 5. Wanneer deze eerste stap van het vertaalproces voltooid is, wordt het vertaalde document aan een revisie onderworpen. Als het een zeer specialistische vertaling is, vinden er zelfs twee revisies plaats: één grammaticale correctie (op woord- en betekenisniveau en voor wat betreft de zinsbouw) en één inhoudelijke correctie door een expert binnen het vakgebied. Als het document afbeeldingen bevat en het noodzakelijk is dat de vertaling een exacte weerspiegeling is van het origineel, zal een grafisch ontwerper toezien op de opmaak en het formaat van de vertaling.
 6. Vervolgens wordt de gereviseerde vertaling nog aan een interne kwaliteitscontrole onderworpen. Met andere woorden, vanaf de eerste stap van iedere vertaling, vinden er nog twee of drie opeenvolgende kwaliteitscontroles plaats om een eindproduct van de hoogst mogelijke kwaliteit te garanderen.
 7. Tot slot sturen wij u de vertaling met 100% kwaliteitsgarantie en de bijbehorende factuur.