Avís legal

Tick Translations® regula a través d’aquest avís l’ús del seu web.

1. Identificació

Els titulars d’aquest lloc web són societats dedicades a la prestació de serveis de traducció i interpretació:

Tick Translations, SL, amb domicili fiscal a Paseo de la Castellana, 200, 1r – 28046 Madrid (Espanya), amb CIF: B55091409. Tick Translations Group, SL amb domicili fiscal al carrer Balmes, 211 planta 3, porta 2 – 08006 Barcelona, amb CIF: B67067728. Tick Translations International, SLU, amb domicili fiscal Carrer de les Boïgues 038, xalet 12, Aldosa-La Massana AD400 La Massana (Andorra) i ID Tributari l-712.788-G.

Aquest lloc web és de caràcter informatiu, obert i disponible per al públic en general, ja sigui particulars, empreses, clients o traductors.
L’accés al lloc web de Tick Translations® atribueix a qui el du a terme la condició d’usuari, el qual accepta, des d’aquest mateix moment, plenament i sense cap reserva, les presents condicions.

2. Ús i continguts del lloc web
Queda prohibit l’ús del lloc web amb finalitats il·lícites o lesius contra Tick Translations® o qualsevol tercera persona.
La informació continguda en aquestes pàgines és la vigent en la data de la seva última actualització. Tick Translations® es reserva el dret a modificar-la en qualsevol moment, així com a restringir-hi l’accés de manera temporal o permanent. Es prohibeix la reproducció, distribució o modificació dels continguts d’aquest lloc web, llevat que es disposi de l’autorització per escrit dels titulars legítims.
No obstant això, pel seu compte i risc, l’usuari podrà descarregar o fer una còpia d’informació a la zona exclusivament assignada per a aquest cas, amb prèvia identificació de l’usuari i de la contrasenya. En cap cas això no significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat.
En cap circumstància Tick Translations® no serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic al lloc web des d’altres enllaços. Els continguts del portal, a menys que s’indiqui expressament el contrari, no constitueixen oferta vinculant.
La durada de la prestació del servei del lloc web és de caràcter indefinit. Sense perjudici de l’anterior, Tick Translations® es reserva el dret d’interrompre’l en qualsevol moment i sense previ avís.

3. Responsabilitat
Tant l’usuari com Tick Translations® adoptaran totes les mesures de seguretat necessàries a fi de no introduir qualsevol mena de codi contaminant o virus al sistema. L’ús i la navegació pel lloc web per part de l’usuari es duen a terme pel seu compte i risc. Tick Translations® estarà exempta de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis a la persona usuària i a terceres persones pel que fa a:

El no funcionament correcte de la pàgina web.
La falta d’adequació de la pàgina web i/o dels seus serveis o continguts per satisfer necessitats, resultats concrets o expectatives dels usuaris.
La presència de codis contaminants o virus que poguessin generar alteracions al sistema informàtic dels usuaris.
Els danys que es poguessin generar com a conseqüència de continguts de tercers que s’incloguessin al lloc web.

4. Propietat intel·lectual
El portal de Tick Translations® està protegit per drets de propietat intel·lectual i industrial, dels quals Tick Translations® és titular i legítima llicenciatària.

5. Legislació aplicable i jurisdicció
Les presents condicions generals es regiran per la legislació espanyola. En cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, Tick Translations® i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Girona.

En compliment d’allò que preveu l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s’informa que www.ticktranslations.com és un domini de l’empresa TICK TRANSLATIONS, SL, amb domicili social a Paseo de la Castellana, 200, 1r – 28046 Madrid – ESPANYA, telèfon +34 972 212521, TICK TRANSLATIONS GROUP, SL amb domicili fiscal al carrer Balmes, 211 planta 3, porta 2 – 08006 Barcelona – ESPANYA, telèfon +34 93 660 65 70 i TICK TRANSLATIONS INTERNATIONAL, SLU, amb domicili fiscal en Carrer de les Boïgues 038, xalet 12, Aldosa-La Massana AD400 La Massana – ANDORRA, telèfon +376 61 00 37.

Adreça de correu electrònic: info@ticktranslations.com