Sabeu en què consisteix la traducció jurídica i en què es diferencia de la traducció jurada?

Traducción-jurídica-vs-traducción-jurada_Blog-768x512

Sabeu en què consisteix la traducció jurídica i en què es diferencia de la traducció jurada?

Sabeu en què consisteix la traducció jurídica i en què es diferencia de la traducció jurada? 768 512 Tick Translations

Estem d’acord que les seves denominacions són molt semblants, però les traduccions jurídiques i jurades són dos conceptes molt diferents. I, sorprenentment, no és una cosa de la qual estiguem normalment al corrent.

Us expliquem breument al següent article en en què consisteix la traducció jurídica i en què es diferencia de la traducció jurada

Traducció jurídica

La traducció jurídica o traducció legal consisteix a traduir, des d’un idioma cap a un altre, els documents de caràcter legal, ja siguin públics (documents oficials emesos per una administració o un organisme públic) o privats (redactats per regular un determinat negoci jurídic entre particulars o empreses).

Quins documents necessiten una traducció jurídica especialitzada?

Qualsevol document redactat per un expert en Dret, ja sigui un funcionari públic, un advocat, un jutge o un assessor legal, així com una gran quantitat de documents financers que contenen un bon nombre de conceptes jurídics i que necessiten ser traduïts per un traductor jurídic professional.

Exemples de documents:

• Contractes de compravenda i financers.
• Poders notarials i escriptures.
• Documentació laboral.
• Testaments i fideïcomisos.
• Pòlisses d’assegurança, informes pericials.
• Documents relatius a la propietat intel·lectual o industrial.
• Normatives i legislació estrangera.
• Decisions judicials.
• Procediments arbitrals.
• Escriptures i estatuts socials.
• Traducció jurada.

Per altra banda, la traducció jurada és una traducció de caràcter oficial, segellada i signada per un traductor que té el títol de traductor-intèrpret jurat atorgat pel Ministeri d’Afers Exteriors. Les traduccions jurades s’expedeixen sempre en paper i solen ser necessàries per presentar documents a organismes oficials.

Diferències entre traducció jurídica i jurada

Poden semblar el mateix, però, com hem vist, no ho són. Les traduccions jurídiques i jurades compleixen funcions i objectius diferents. Necessiteu la traducció d’un contracte per tancar un acord important per a la vostra empresa, però no requereix caràcter oficial? En aquest cas, l’opció ideal és comptar amb una traducció jurídica de qualitat. Necessiteu validar el vostre expedient acadèmic en un altre país per accedir a un lloc de treball? La traducció jurada és la solució que busca.

A Tick Translations podeu completar la sol·licitud següent a fi de poder-vos aconsellar sobre quin paquet de serveis us convindria escollir i proposar-vos un pressupost sense compromís.