Traducció vs. transcreació. En què es diferencien?

Traducció-vs.-transcreació-Tick-Translatios-blog-768x512

Traducció vs. transcreació. En què es diferencien?

Traducció vs. transcreació. En què es diferencien? 768 512 Tick Translations

La traducció i la transcreació són dos mètodes que s’utilitzen per convertir el contingut d’un idioma font a un altre idioma destí. Tots dos mètodes es caracteritzen per unes particularitats específiques, que responen a diferents objectius. Descobrim algunes d’aquestes particularitats:

 

La traducció és un procés mitjançant el qual el significat d’un text es reprodueix d’un idioma a un altre. Tanmateix, la transcreació no és dir el mateix en un altre idioma. Va molt més enllà.

Quan «transcreem» volem que el públic objectiu senti el mateix que sent el públic original. Volem provocar les mateixes emocions i desencadenar les mateixes reaccions. La paraula transcreació prové dels vocables anglesos translation i creation (transcreation) i en el procés de transcreació hi estan implicades totes dues.

Mentre que una traducció ha de ser fidel al text original, quan parlem de transcreació això passa a ser secundari. Potser necessitem canviar el context del missatge si volem causar la mateixa reacció en l’idioma de destí.

Així doncs, la transcreació té en compte tots els elements gràfics que conté el document: el disseny visual, la tipografia, el format, els colors, els gràfics, el disseny en el seu conjunt, etc. Cadascun d’aquests aspectes s’ha de tenir en compte i s’ha d’adaptar a l’idioma del país de destí i als seus costums, cultura, hàbits de consum del públic objectiu, etc.

Quan pot ser necessària la transcreació?

Qualsevol empresa que busqui arribar a un mercat internacional es beneficiarà si inverteix en un pla de transcreació. Els clients responen millor a un contingut amb el qual se senten identificats, tant lingüísticament com emocionalment.

A Tick Translations oferim servei de traducció i transcreació en tots els idiomes i amb traductors especialitzats. Per ajudar-lo, empleni aquesta sol·licitud aquí o escrigui’ns a tick24h@ticktranslations.com